Entries by Estm@proprE

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 5 października 1961 r. została sporządzona w Hadze Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, w następującym brzmieniu: Tekst przykładowy KONWENCJA znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych Państwa sygnatariusze niniejszej konwencji, pragnąc znieść wymóg legalizacji dyplomatycznej […]