Oferta

Wykonuję zlecenia zarówno dla osób prywatnych, jak i dla klientów instytucjonalnych – profesjonalnie, szybko, konkurencyjne ceny.

Usługi dostępne są na terenie całego kraju i są zgodne z wymaganiami zawodowymi zatwierdzonymi przez Ministerstwo Infrastruktury, Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Europejską Grupę Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA)

Wyceny nieruchomości


Gwarantuję wysoką jakość usług. Termin wykonania uzależniony jest od rodzaju nieruchomości oraz przygotowania Zleceniodawcy w zakresie dokumentacji wyjściowej , niezbędnej do wykonania wyceny.

 • wyceny nieruchomości wielorodzinnych i komercyjnych w postaci operatów szacunkowych;
 • opinie o wartości nieruchomości;
 • ekspertyzy dotyczące wartości bankowo – hipotecznej nieruchomości;
 • foto inspekcje nieruchomości wraz z  kontrolą stanu zaawansowania robót;

Analizy i badanie rynku nieruchomości


Analiza rynku nieruchomości jest jednym z podstawowych narzędzi pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego.

 • ocena atrakcyjności inwestycji;
 • badanie poziomów cen i czynszów dla powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych, produkcyjnych i mieszkalnych oraz wysokości stawek dzierżawnych gruntu;
 • analiza SWOT nieruchomości lub planowanej inwestycji;
 • badanie trendów rynkowych;
 • ocena poziomu możliwych do uzyskania stawek czynszów dla planowanych inwestycji lub możliwych do uzyskania poziomów cen przy zakładanej sprzedaży;
 • przeprowadzanie procesu badania i weryfikacji stanu prawnego, technicznego oraz finansowego nieruchomości – „DUE DILIGENCE”;

Doradztwo inwestycyjne w zakresie


 • inwestycji planowanych;
 • inwestycji na rynku nieruchomości;
 • opłacalności inwestycji (opracowywanie scenariuszy inwestycji);
 • inwestycji w toku;
 • inwestycji zrealizowanych;
 • inwestycji w aspekcie rynku lokalnego i ryzyka;
 • inwestycji w aspekcie warunków finansowych;
 • stanów prawnych nieruchomości i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

Wyceny maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych


Zdobyte doświadczenie oraz merytoryczna wiedza pozwala na wykonanie tego rodzaju usług.

Wycena wykonywana jest zgodnie ze standardami International Valuation Standards (IVS). Uwzględniamy również zalecenia Amerykańskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców (American Society of Appraisers).

Rodzaje wartości

 • Ze względu na specyfikę maszyn i urządzeń, linii technologicznych oraz celu wyceny rozróżniamy:
 • Wartość kosztu odtworzenia nowego aktywa
 • Wartość kosztu zastąpienia nowego aktywa
 • Wartość przy założeniu kontynuacji działania
 • Wartość przy przeniesieniu
 • Wartość w miejscu instalacji
 • Wartość likwidacyjna
 • Wartość likwidacyjna w miejscu instalacji
 • Wartość likwidacyjna przy wymuszonej sprzedaży
 • Wartość „demontażowa”
 • Wartość złomu